Mọi fan ơi cho chính mình hỏi là làm rứa nào nhằm ngắt kết nối giữa iphone với máy tính vậy? ví dụ như mình liên kết vs mt qua cổng usb để sử dụng itunes hhoặc itools, thì lúc sử dụng ngừng mình toàn rút trực tiếp cáp ra luôn chứ ko bao gồm ngắt liên kết như của androi hoặc ưwindowns phone vậy. Ko biết rút trực tiếp ra vậy có hình ảnh hiởng gì tới sản phẩm hay ko?

Bạn đang xem: Cách ngắt kết nối iphone với máy tính

Mu1ecdi ngu01b0u1eddi u01a1i đến mu00ecnh hu1ecfi lu00e0 lu00e0m thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 ngu1eaft ku1ebft nu1ed1i giu1eefa iphone vu1edbi mu00e1y tu00ednh vu1eady? Vu00ed du1ee5 nhu01b0 mu00ecnh ku1ebft nu1ed1i vs mt qua cu1ed5ng usb u0111u1ec3 su1eed du1ee5ng itunes hhou1eb7c itools, thu00ec lúc su1eed du1ee5ng chấm dứt mu00ecnh tou00e0n ru00fat tru1ef1c tiu1ebfp cu00e1p ra luu00f4n chu1ee9 ko cu00f3 ngu1eaft ku1ebft nu1ed1i nhu01b0 cu1ee7a androi hou1eb7c u01b0windowns phone vu1eady. Ko biu1ebft ru00fat thu1eb3ng ra vu1eady cu00f3 u1ea3nh hiu1edfng gu00ec tu1edbi mu00e1y giỏi ko?
","product_id":0,"type":0,"date":1410833437,"date_text":"7 nu0103m","link":"/hoidap/4512/503772/cach-ngat-ket-noi-giua-iphone-va-may-tinh.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"ngocminh6","name":"ngoc minh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"bbt_ucic

Xem thêm: Hướng Dẫn 8 Cách Để Pin Điện Thoại Bền, Cách Sạc Pin Đúng Cách

*

Cứ đúc kết tẹt ga chúng ta ạ. Sử dụng nút ejec cũng chỉ cần ẩn trên màn hình, chứ thực chất là nó vẫn vẫn kết nối.Còn muốn bình an hẳn thì tắt trang bị tính, chờ tắt hẳn rồi rút ra. Tuyệt vời nhất an toàn
*


Cu1ee9 ru00fat ra tu1eb9t ga bu1ea1n u1ea1. Du00f9ng nu00fat ejec cu0169ng chu1ec9 lu00e0 u1ea9n tru00ean mu00e0n hu00ecnh, chu1ee9 thu1ef1c chu1ea5t lu00e0 nu00f3 vu1eabn u0111ang ku1ebft nu1ed1i.Cu00f2n muu1ed1n an tou00e0n hu1eb3n thu00ec tu1eaft mu00e1y tu00ednh, u0111u1ee3i tu1eaft hu1eb3n ru1ed3i ru00fat ra. Tuyu1ec7t u0111u1ed1i an tou00e0n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":503772,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90