Cài đặt Vị trí có thể chấp nhận được điện thoại tùy chỉnh thiết lập cách điện thoại xác xác định trí. Để truy vấn và thiết lập Vị trí, từ màn hình trang chủ, vào Ứng dụng > thiết lập đặt > Vị trí . Chạm vào phím trượt để nhảy vị trí . Chọn Đồng ý trên màn hình Đồng ý vị trí.

Bạn đang xem: Cài định vị cho điện thoại samsung


Chạm vào Chế độ để lựa chọn mức độ đúng chuẩn của phương thức định vị. Chọn như sau:

 

 

· Tiết kiệm pin: Tùy chọn này chỉ thực hiện Wi-Fi cùng mạng tài liệu di động để mong tính địa chỉ điện thoại. Có thể bị tính phí tài liệu khi sử dụng tùy chọn này.

 

· Chỉ GPS: Tùy chọn này chỉ sử dụng mạng GPS để cầu tính vị trí.

Xem thêm: Lỗi Không Active Được Win 10 Pro /Home/Enterprise Vĩnh Viễn Mới Nhất


Bất kỳ ứng dụng nào sẽ yêu cầu truy vấn vào vị trí sẽ được hiển thị trong khu vực này. Phía bên dưới tên áp dụng sẽ hiển thị mức áp dụng pin của ứng dụng. Chạm vào trong 1 ứng dụng để truy cập vào màn hình Thông tin ứng dụng.


Điện thoại sử dụng thông tin từ Wi-Fi hoặc mạng tài liệu di hễ (hoặc cả hai) để giúp đỡ tính toán địa điểm của thiết bị. Điều này được cho phép Google ™ sử dụng dịch vụ định vị. Va vào Báo cáo vị trí của Google để bật hoặc tắt Báo cáo vị trí  Lịch sử vị trí.


*
*

Hỗ Trợ trên Trung trung ương Bảo Hành

Chúng tôi sẵn sàng cung ứng dịch vụ trong bảo hành và ngoài bh cho sản phẩm của bạn
*
*

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bạn đề nghị trợ giúp? Hãy tương tác với cửa hàng chúng tôi qua kênh tư vấn Trực Tuyến, Thư Điện Tử hoặc các kênh khác
*
*